Για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού, καταρχήν τά αξιολογούμε, και με την συνεργασία της εταιρείας Fraser Anti-Static Techniques επιλέγουμε την βέλτιστη λύση εγκαθιστώντας την από το απόθεμα μας, μέχρι να παραληφθεί το ειδικά σχεδιασμένο προϊόν του πελάτη.

Δείτε τα προϊντα Βιομηχανικών Εφαρμογών

Για τους πελάτες του χώρου των ηλεκτρονικών (ESD) μπορούμε να προσφέρουμε πλήρεις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε από την γραμμή προϊόντων μας στατικής προστασίας τα παρακάτω.

  • Συστήματα γειώσεων
  • Επιδαπέδιοι και επιτραπέζιοι τάπητες,
  • Αντιστατικές σακούλες συσκευασίας,
  • Αντιστατικούς πάγκους εργασίας,
  • Όργανα ελέγχου ,
  • Αντιστατικά ενδύματα,
  • Εγκατάσταση αντιστατικών δαπέδων ,
  • Υλικά συσκευασίας
Δείτε τα προϊντα ESD

Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση ή προμήθεια προϊόντων ESD, μπορούμε να προσφέρουμε

  • Ελέγχους / Επιθεωρήσεις ESD
  • Σεμινάρια και κατάρτιση σε θέματα ESD

Η Omstat επίσης προσφέρει μια σειρά προιόντων πεπιεσμένου αέρα, μεγάλης απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης οπως πολλαπλασιαστές/ενισχυτές αέρα, αεροκουρτίνες, ακροφύσια, και σωλήνες vortex, για την ψύξη ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών πινάκων, ή στέγνωμα ή καθαρισμό.

Δείτε τα προϊντα Πεπιεσμένου Αέρα
© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma