Σωλήνες Vortex

1 Νοεμβρίου, 2018

Σωλήνας Vortex

Ο σωλήνας vortex ή σωλήνας RANQUE-HILSCΗ είναι μια συσκευή η οποία χωρίζει τον εισερχόμενο πεπιεσμένο αέρα σε δύο μέρη. Το ένα μέρος με μεγαλύτερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία εισόδου και ένα μέρος με χαμηλότερη.

Είναι μία απλή συσκευή, χωρίς κινητά μέρη, άρα με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης που παρέχει άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα ψύξης.

Οι σωλήνες vortex, μπορούν να μειώσουν την θερμοκρασία του ψυχρού ρεύματος αέρα από 28C έως 45C σε σχέση με την θερμοκρασία του εισερχόμενου ρεύματος αέρα.

Χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται τοπική ψύξη σε:

  • Μηχανήματα κοπής
  • Κολλήσεις
  • Πλαστικά αντικείμενα
  • Και σε άλλες εφαρμογές

Πώς λειτουργεί

Tool Cooling System

Εφαρμογές

panel cooler

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma