Μπάρες φόρτισης 7081

24 Ιουνίου, 2013

Οι νέες μπάρες φόρτισης 7081 με τις γεννήτριες υψηλής τάσης 7333 & 7336 χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία για ηλεκτροστατική φόρτιση και προσωρινή συγκόλληση.

Οι ακίδες τους είναι συνδεδεμένες μέσω αντίστασης για αποφυγή σπινθηρισμών

Οι μπάρες φόρτισης 7080, χρησιμοποιούνται με τις παλαιότερες γεννήτριες 7330 & 7324

 

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma