Μετρητής Στατικού Ηλεκτρισμού

24 Ιουλίου, 2013

Ο μετρητής στατικού ηλεκτρισμού 715 έχει αναπτυχθεί για να επιτρέψει την μέτρηση στατικού ηλεκτρισμού σε βιομηχανικούς χώρους.

Η ακρίβεια, η σταθερότητα και η ευκολία χρήσης του το κάνουν το κύριο όργανο στην κατηγορία του.

Η απόσταση μέτρησης πρέπει να είναι 100χιλ. Το εύρος μέτρησης φτάνει τα 200 kV. Υπάρχει και σε έκδοση ΑΤΕΧ, για εκρηκτικό περιβάλλον

 

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma