Μετασχηματιστές Υψηλής Τάσης

1 Νοεμβρίου, 2018

Μετασχηματιστές Υψηλής Τάσης, 5kV, 6kV, 7kV για ιονισμό.
Κατάλληλοι για αντικατάσταση της τροφοδοσίας, συστημάτων ιονισμού

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma