Κλασικά μαχαίρια αέρα

26 Ιουνίου, 2013

Στις αεροκουρτίνες ο πεπιεσμένος αέρας που εξέρχεται από την σχισμή συμπαρασύρει τον αέρα του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να έχουμε μεγάλη οικονομία στον πεπιεσμένο αέρα, αφού η συνολική ποσότητα αέρα που παράγει η αεροκουρτίνα πολλαπλασιάζεται, και να επιτυγχάνουμε χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Οι συνήθεις εφαρμογές είναι καθαρισμός, στέγνωμα, και ψύξη.

 

 

 

Πώς λειτουργεί

Εφαρμογές

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma