Κιτ μέτρησης επιφανειακής αντίστασης

Ιούνιος 4, 2013

Επαγγελματικό όργανο έλέγχου επιφανειακής αντίστασης, που περιλαμβάνει, βάρη 2,5 kg. και αλλά παρελκόμένα

 

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma