Μεταφορείς υλικών με πεπιεσμένο αέρα

Ιούνιος 26, 2013

Οι μεταφορείς υλικών με πεπιεσμένο αέρα, χρησιμοποιύν την αρχή venturi, για να μεταφέρουν ελαφριά υλικά σε μεγάλες αποστάσεις. Δεν χρειάζονται συντήρηση και ειναι απλές συσκευές χωρίς κινούμενα μέρη.

 

 

 

How it works

Applications

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma