Αντιστατική μπάρα 3024 L24VDC

Ιούνιος 17, 2013

Η αντιστατική μπάρα 3024 L24VDC, έχει ενσωματωμένο το τροφοδοτικό υψηλής τάσης και χρειάζεται μόνο μια παροχή 24 VDC για να λειτουργήσει. Διαθέτει ενδεικτική λυχνία Ο.Κ. (πράσινη), Πρόβλημα (κόκκινη), και είναι ικανή να εξουδετερώνει στατικά φορτία σε απόσταση από 100χιλ. – 500χιλ.

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma