Αντιστατική μπάρα 3024 F24VDC

15 Ιουνίου, 2013

Η αντιστατική μπάρα 3024 F24VDC, έχει ενσωματωμένο το τροφοδοτικό υψηλής τάσης και χρειάζεται μόνο μια παροχή 24 VDC για να λειτουργήσει. Διαθέτει ενδεικτική λυχνία Ο.Κ. (πράσινη), Πρόβλημα (κόκκινη), και είναι ικανή να εξουδετερώνει στατικά φορτία σε ταχύτητες μέχρι 1.000μ/λεπτό. Η βέλτιστη εμβέλεια της είναι από 25χιλ. – 150χιλ.

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma