Αντιστατικά γάντια

Ιούνιος 10, 2013

Αντιστατικά γάντια, με επιφανειακή αντίσταση 10ΜΩ – 10GΩ

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma