Μαχαίρια αέρα X-Stream™ Air-Blade™

26 Ιουνίου, 2013

Η αεροκουρτίνα X-Stream™ Air-Blade™, χρησιμοποιεί την ίδια αρχή για πολλαπλασιασμό του παραγόμενου αέρα με την κλασσική αεροκουρτίνα, λόγω όμως του διαφορετικού της σχεδιασμού, πολλαπλασιάζει τον παραγόμενο αέρα έως και 40 φορές σε σχέση με τον χρησιμοποιούμενο πεπιεσμένο, είναι δηλαδή 25% ισχυρότερη.

Οι εφαρμογές της είναι όπως και της κλασσικής αεροκουρτίνας ο καθαρισμός, το στέγνωμα, και η ψύξη.

 

Πώς λειτουργεί

Εφαρμογές

© Copyright - OMSTAT - Created by Nevma